NESKAZENÁ
KULTÚRA MESTA

Objavuj miesta nepoznačené turistickým smogom

NESKAZENÁ
KULTÚRA MESTA

Spoznaj kultúru, umenie a ducha mesta Košice
VIAC

NEPOZNAČENÉ
TRADÍCIE A REMESLÁ

Vyskúšaj si tradičné remeslá netradične ty sám
VIAC

NEDOTKNUTÁ
PRÍRODA

Objavuj miesta nepoznačené
turistickým smogom
VIAC

KOŠICKÝM KRAJOm ŤA PREVEDIE AJ NÁŠ RODÁK MARTIN HATALA

A UKÁŽE TI VÝHODY VŠETKÉHO, ČO NA KRAJI SVETA NENÁJDEŠ

MAJ SVOJHO SPRIEVODCU KRAJOM SVETA VŽDY PORUKE

Stiahni si mobilnú appku Košice Región Turizmus so všetkými informáciami pre návštevníka nášho kraja
Menu