Otužovanie

Aj keď prvé mesiace roka často sprevádza drkotanie zubami, zima je pre otužilcov najkrajším ročným obdobím, ktoré má pre nich svoje nezameniteľné čaro. Keď vás láka predstava ľadovej vody, pridať sa môžete k miestnym otužilcom, ktorí vás postupne zasvätia do tajov rekreačného alebo športového otužovania.
Pstruhy Slovenského raja
Slovenský raj neláka len turistov. Pstruhy Slovenského raja, tak si hovoria otužilci zo Spiša. Najradšej sa kúpu v rokline Prielom Hornádu. Chladnejšiu vodu vraj na Slovensku nenájdete.
V ľadovom Hornáde na Zelenej lávke oslavujú zvyčajne aj všetky sviatky. Ak by ste sa k ním chceli pridať, do studených vôd sa ponárajú väčšinou na Mikuláša. Pravidelne pripravujú tiež vianočné ponáranie sa do studených vôd, kde nechýba ani vianočný stromček.
Ľadové labute
Otužovanie sa stalo vášňou, záľubou a životným štýlom aj pre Ľadové labute v Čani v okrese Košice. Zdolanie extrémneho počasia znamená pre nich extrémne zadosťučinenie z prekonanej výzvy.

A kde ich uvidíte? V ľadovej vode. Stretávajú sa počas celého roka nielen v Čani, ale aj na akciách iných klubov a slovenskom pohári v zimnom plávaní.
Gemerskí Ľadoborci
Gemerských ĽadoBorcov nájdete najčastejšie na Indiánskom jazere v Rožňave. Ponárajú sa a plávajú najmä v rybníku v Betliari, ale aj na Dedinkách, na Úhornej, občas sa vyšantia tiež v rieke Slaná.

Patria do veľkej slovenskej rodiny ľadových medveďov, ktorí posúvajú svoje vlastné hranice. Otužilci považujú plávanie v ľadovej vode za tú najprirodzenejšiu aktivitu.
Šíravské bobry
Klub otužilcov Šíravské bobry pozýva každoročne na svoje akcie aj sympatizantov klubu. Aj vás! Zvyknú otvárať zimnú sezónu vo vodách Zemplínskej šíravy spoločným vstupom do slovenského mora. Často si zaplávajú medzi ľadovými kryhami.

Na Troch kráľov ich budete počuť spievať koledy v rieke Laborec pri brehu Parku Kerta v metropole Zemplína – v Michalovciach. Na ich akcii Luciina kryha, ktorá je zároveň otvorením otužileckej kúpacej sezóny, sa zúčastňujú otužilci z celého Košického kraja. Naberiete odvahu?
Košické tulene
V metropole východu sú Košické tulene, ich miestom otužovania a plaveckých aktivít je jazero pri Chatovej osade. Je to klub otužilcov, dobrovoľné zoskupenie priaznivcov zimného plávania, ktoré otvorilo už desiatky otužileckých sezón. Košické tulene sa pravidelne, bez ohľadu na počasie, kúpu v jazere.

Maj vždy poruke tipy na výlety, aké svet nevidel

Stiahni si mobilnú verziu našej turistickej 
aplikácie Košice Región Turizmus