Kláštor Premonštrátov v Lelesi a Most sv. Gottharda

Kde les, tu les, všade les. Ale Leles? Táto južno-zemplínska obec bola kedysi typickým zemepánskym mestečkom. Je známa najmä vďaka starobylému premonštrátskemu kláštoru. V priebehu viacerých stáročí bol kláštor a Kostol sv. Kríža pod správou viacerých šľachtických rodov. V Lelesi sa vystriedalo veľa prepoštov a administrátorov, ktorí tunajší majetok spravovali. K jedným z najvýznamnejších patril gróf prepošt Karol František Kunitz-Wiessenburg. Prispel k významnému zveľaďovaniu majetku, rozšíreniu hospodárskych budov, odborne usporiadal písomnosti v archíve. Kláštor prestaval a doplnil ho o druhé poschodie. Kostol dal zrekonštruovať, zaopatril ho novými oltármi a bohato vystrojil kostolnými rúchami i nádobami. Členovia rádu sa počas ôsmich storočí snažili vyvíjať činnosti na poli cirkevného života, priniesli pokrok v hospodárskej kultúre, mali kláštornú školu, venovali sa aj chorým a chudobným. Mnohí z prepoštov zastávali vysoké a zodpovedné funkcie. Kláštor ako hodnoverné miesto urobil veľkú službu súdnictvu. Jeho činnosť zasahovala do 12 žúp. Materiál archívu sa stal bohatým zdrojom v oblasti práva, rodinnej histórie, genealógie a tvorby pečiatok. Súčasne sa tu žiaci v pisárskych školách učili koncipovať rozličné úradné písomnosti. Môžeš tu stráviť pár hodín či celý deň, a keď ťa táto klíma omrzí, v blízkom okolí stojí za pozornosť aj veľmi vzácna pamiatka - Most sv. Gottharda - 70 metrov dlhý gotický most zo 14. storočia. Romantický, históriou dýchajúci most je pravdepodobne najstarším na území Slovenska. V minulosti pod ním tieklo, dnes už suché, mŕtve rameno rieky Tisa. V 18. storočí naň mnísi z leleského kláštora umiestnili sochu sv. Gottharda, ktorá stavbe dala meno. V časoch svojho najväčšieho lesku mostom viedla asi 17-kilometrová spojnica medzi Kráľovským Chlmcom a Veľkými Kapušanmi. Postavený je z bridlicového andezitu, ktorý sa ťažil v neďalekých lomoch v Chlmeckých pahorkoch. Po 2. sv. vojne boli uskutočnené vodohospodárske úpravy, ktoré zmenili vodný režim tak, že bývalý tok pod mostom vyschol. Po nástupe komunizmu bola tiež odstránená aj socha sv. Gottharda. V súčasnosti slúži most najmä ako turistická atrakcia.

Most sv. Gottharda na mape. 

TURISTIKA
A  ADRENALÍN

Objav miesta, za ktoré sa platí funením a kropajami potu. Čaká ťa kooopa nedotknutej prírody aj dávka adrenalínu.
Viac

NETRADIČNÉ
UMENIE

Spoznávaj umenie a architektúru s hlavou hore a urbex spoty, kde radšej pozeraj aj pod nohy.
Viac

NENÁROČNÉ
VÝLETY

Vyber si výlety, ktoré zvládneš aj s malými alebo pohodlnými objaviteľmi.
Viac

GASTRO
ZÁŽITKY

Uži si spoty ako stvorené pre amatérskych food kritikov aj full-time hladošov.
Viac
Menu