Vodná zážitková cesta Oborín

Chcel by si si prezrieť komáre zblízka? Alebo radšej na vlastnej koži? Ak nie, tak si kúp rýchlo repelent, ale to len preto, aby si neprišiel o úžasný zážitok z prechádzky vodnou zážitkovou cestou v Oboríne ponad rieku a prítoky rieky Laborec. Na mŕtvom ramene Laborca tu vybudovali drevený náučný chodník s mostíkmi vedúcimi ponad vodu.

Náučný chodník dlhý 3 km má unikátnu drevenú, až 600 metrov dlhú lávku a rozhľadňu na pozorovanie vtáctva. Vznikol v roku 2019 v rámci projektu „Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch“.

Pozdĺž chodníka sú informačné tabule o chránených živočíchoch a rastlinách, ktoré sa nachádzajú v území Chránenej krajinnej oblasti Latorica a v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie či Oborínskych jám. Zaujme aj svet vodných živočíchov pozdĺž toku riek Laborec a Latorica. Drevené mostíky umožňujú návštevníkovi zoznámiť sa s vodným prostredím – mokraďou, močiarom a mŕtvym ramenom. Samotná obec Oborín ti navyše ponúka plavbu loďou na elektrický pohon po Laborci. Tiež si môžeš požičať koníka či bicykle pre dospelých, aj pre deti a prehnať sa po cyklistickom chodníku. Určite sa zastav vo Vidieckom dome Oborín, ktorý je malým vlastivedným múzeom.

A kým sa vydáš na cestu, mohol by si si osviežiť pamäť, čo vlastné sú mokrade, močiare či mŕtve ramená. V každom prípade, spája ich voda, pomalý tok vody, unikátne vodné živočíšstvo a rastlinstvo a mnohé chemické procesy, kde sa mení pH vody. Ale viac naozaj až na drevených mostíkoch.

A nezabudni, vodná zážitková cesta je prepojená s Tokajskou oblasťou v Maďarsku a jej cieľom je sprístupniť cezhraničnú oblasť medzi maďarským Tokajom a obcou Oborín na rieke Bodrog, ako aj jej prítokoch na úseku 80 kilometrov. Ozaj, a na tie komáre nezabudni...

Viac informácií TU >>

TURISTIKA
A  ADRENALÍN

Objav miesta, za ktoré sa platí funením a kropajami potu. Čaká ťa kooopa nedotknutej prírody aj dávka adrenalínu.
Viac

NETRADIČNÉ
UMENIE

Spoznávaj umenie a architektúru s hlavou hore a urbex spoty, kde radšej pozeraj aj pod nohy.
Viac

NENÁROČNÉ
VÝLETY

Vyber si výlety, ktoré zvládneš aj s malými alebo pohodlnými objaviteľmi.
Viac

GASTRO
ZÁŽITKY

Uži si spoty ako stvorené pre amatérskych food kritikov aj full-time hladošov.
Viac
Menu