Remeslá

Túžite po návrate k jednoduchosti a tradíciám? Priblížte sa dedičstvu našich predkov prostredníctvom šikovných ľudí – remeselníkov. Objavte šikovnosť tkáčov, silu kováčov, umenie hrnčiarov – objavte remeslá nášho kraja.
Remeselnícky dom
Ukážky tradičných remesiel ako košikárstvo, tkanie na krosnách, ako aj pečenie chleba, to všetko na vás čaká v Remeselníckom dome v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Nájdete ho v areáli pôvodného kaštieľa Andrássyovcov, v ktorom sa v súčasnosti nachádza aj areál miestnej školy a škôlky. V obci pôsobí Združenie gemerských remeselníkov, ktoré oživuje ľudové remeslá.

Návštevníkom prezentuje remeslá ako košikárstvo, tkanie na tradičných krosnách, výroba papiera, ukážky hrnčiarskej práce s možnosťou zakúpenia suvenírov. V obci nájdete unikátnu pamiatku prírodného dedičstva UNESCO – Krásnohorskú jaskyňu. Výnimočná je tým, že má najväčší kvapeľ na svete s rozmerom 33 metrov, ale prehliadkový okruh absolvujete iba ako skutoční jaskyniari v potrebnom výstroji so skúseným vodcom. tvorivých dielňach.
Mlynárstvo
Mlynárstvo patrilo na našom území vždy medzi najrozšírenejšie remeslá. Jeho rozvoj bol úzko spätý s vynálezom vodného kolesa. Vodný mlyn v obci Kováčová, ktorý patril kedysi rodine Andrássyovcov z Krásnej Hôrky, má pôvodné originálne technické zariadenia a stroje na proces mletia múky.

Prostredníctvom prehliadky Vodného mlyna v obci Kováčová sa oboznámite s tradičným mlynárskym remeslom, ale aj uvidíte, ako sa kedysi vyrábala múka pomocou pôvodného zachovaného zariadenia.
Tokárstvo
Tokárstvo je remeselná a domácka výroba točených úžitkových predmetov z dreva. Na takúto vôňu dreva vás priláka drevosústruhár Erich Černaj v Gemerskej Polome. Hlavnou technikou jeho tvorby je sústruženie. Spracúva drevo a tvorí z neho nádherne produkty.

Ku každému výrobku pristupuje individuálne - veď každý kus dreva je iný. Vďaka jedinečnému prístupu sú jeho diela originálne. Ak by ste si chceli pozrieť kúsky tohto šikovného remeselníka, tak ich nájdete na jeho stránke http://www.woodpeckeratelier.eu
Hrnčiarstvo
Výroba keramiky z pálenej hliny patrí k najstarším zamestnaniam na našom krásnom Slovensku. Rozkvet hrnčiarstva súvisel s praktickými potrebami vidieckych domácností, pre ktoré hrnčiari vyrábali rôzne druhy úžitkového riadu.

Hrnčiari pracovali najmä v zime a v rovnakom období môžete prísť na hrnčiarske kurzy aj vy na Hrnčiarsku ulicu do Košíc.
https://hrnciarstvomacaks.com/
Kováčske remeslo
Metropola Košického kraja sa môže pochváliť kováčsky remeslom, ktoré by sme mohli prirovnať ku kúzelníctvu. Umelcov spomínaného remesla reprezentuje i Cyril Horák. V minulosti boli jeho záľubou kone, preto často videl, ako ich chodil kováč podkúvať.

Postupne si kováčske remeslo obľúbil aj on sám. Dnes vyrába originálne misy, krbové náradia, rôzne plastiky, ale i väčšie veci na objednávku.

V Košiciach sa môžete zdokonaliť v mnohých tradičných remeslách: hrnčiarstvo, rezbárstvo, košikárstvo, drotárstvo, paličkovanie alebo tkanie na krosnách. ÚĽUV organizuje kurzy a tvorivé dielne pre deti aj dospelých vo svojom regionálnom centre v Košiciach.
http://www.uluv.sk

Maj vždy poruke tipy na výlety, aké svet nevidel

Stiahni si mobilnú verziu našej turistickej 
aplikácie Košice Región Turizmus