Zážitky

Poď objavovať Ďalej

Med Malina

VIAC

Villa Regia

VIAC

Republika Východu

VIAC

Vega Heaven

VIAC

Bistro Tabačka

VIAC

Pivovar Kaltenecker

VIAC

Pokhoi

VIAC

Pivovar Hostinec

VIAC

Hrad nad Vinným

Hrad nad dedinou Vinné bol od 14. storočia centrom michalovského panstva. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1335 a hovorí o deľbe hradu Michalovce medzi šľachticmi z mesta. Podľa opisu v listine mal hrad starú bránu, vežu, palác, kaplnku sv. Margity a dom Vavrinca, ktorý stál mimo, ale v bezprostrednej blízkosti hradu. Začiatkom 18. storočia, po potlačení protihabsburgských povstaní, bol hrad na základe rozhodnutia cisára a uhorského snemu zničený, aby sa nestal sídlom vzbúrencov. Dnes má pevnosť čiastočne zachované renesančné klenby, otvory okien a dverí, ako aj časti pôvodných omietok. Možno vidieť aj stopy po krboch či pivničné priestory. Našli sa tu mince, prstene, kľúče či bohato zdobené kachlice. Hrad v súčasnosti opravuje občianske združenie Zemplínsko-užská hradná cesta.

Špecifikom záchranných prác na hrade nad Vinným je tradičné remeslo. Murárska, tesárska, kamenárska a kováčska dielňa robí záchranné práce na národnej kultúrnej pamiatke. Kamenárska dielňa robí kamenárske výrobky, ktoré súčasťou záchranných prác a priamo sú zabudované do múrov. Kováčska dielňa robí kotvy pre murárov a tesárov, alebo mreže, okenice a kovové vráta. Okrem týchto remesiel na hrade pracuje kovotepec (žimný kovaľ), tokár (sústružník), povrazník, košikár a sieťar, krajčírka, brúsič, brašnár, obuvník a v pláne sú aj iné remeslá potrebné pre chod hradu. Zaujímavosťou je drevený kolesový šľapací výťah, ktorým dopravujeme kamenné bloky na lešenie. Všetky tieto tradičné historické remeslá si môžete sami vyskúšať, pomôžete obnoviť zašlú krásu hradu a prenesiete sa do obdobia kráľov, šľachty a poddaných.

Mapa
Virtuálna prehliadka

Mutlifunkčný areál Schulerloch

Otvorená strelnica v prírode

VIAC

Kláštor Jasov

Prehliadky v Premonštrátskom kláštore

VIAC

Galéria umelcov Spiša

S galériou po meste

VIAC

?>

Maj vždy poruke tipy na výlety, aké svet nevidel

Stiahni si mobilnú verziu našej turistickej 
aplikácie Košice Región Turizmus