Zážitky

Poď objavovať Ďalej

Med Malina

VIAC

Villa Regia

VIAC

Republika Východu

VIAC

Vega Heaven

VIAC

Bistro Tabačka

VIAC

Pivovar Kaltenecker

VIAC

Pokhoi

VIAC

Pivovar Hostinec

VIAC

Hvezdáreň v Michalovciach

V rámci našej činnosti hvezdáreň ponúka veľkoplošnú projekciu videoprogramov z oblasti astronómie, kozmonautiky, ekológie a prírodných vied, večerné pozorovanie oblohy každú stredu a piatok po zotmení (za jasného bezoblačného počasia), prednášky pre verejnosť, besedy, výstavy, semináre, tábory a expedície.

V období jún až august ponúkame návštevníkom exkurzie v našej budove, ktorých obsahom je:

- prednáška z astronómie, kozmonautiky, ekológie, či geografie (výber po dohode s prednášajúcim)
- diskusia
- prehliadka kupoly s ďalekohľadom, za jasného počasia pozorovanie Slnka projekciou
- návšteva terasy a ukážka meteorologickej stanice

Dospelí - 2,00 €
Deti (od 3 rokov) a mládež (do 18 rokov) - 1,00 €
Dôchodcovia, držitelia Senior karty mesta Michalovce, držitelia preukazu ZŤP majú na všetky podujatia vstup zdarma. Ďalej majú vstup na podujatia hvezdárne zdarma držitelia Janského plakety a Kňazovického medaily, členovia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov.

Max. počet osôb - 7 (počas pandémie koronavírusu)
Termíny vstupov - pondelok až streda - 8:00, 10:00, 13:00, štvrtok - 8:00, 10:00, piatok - sanitárny deň

Pozývame návštevníkov do hvezdárne, avšak uvádzame protiepidemické opatrenia, ktoré musia návštevníci dodržať:

- pri vstupe do budovy hvezdárne musia mať návštevníci prekryté ústa a nos (rúška, šatka a pod.)
- vo vestibule si návštevníci pripraveným roztokom dezinfikujú ruky alebo vlastné ochranné rukavice
- návštevníci (okrem členov rodín) musia od seba navzájom dodržiavať 2-metrový odstup
- zakazuje sa návštevníkom dotýkať sa prístrojov a učebných pomôcok hvezdárneMapa

Krásnohorská jaskyňa (UNESCO)

Prehliadka jaskyne

VIAC

Ubytovanie "Na chalupe"

Bicyklom za tokajským vínom

VIAC

Banícke múzeum v Rožňave

Zážitkové centrum Sentinel

VIAC

?>

Maj vždy poruke tipy na výlety, aké svet nevidel

Stiahni si mobilnú verziu našej turistickej 
aplikácie Košice Región Turizmus