Zážitky

Poď objavovať Ďalej

Med Malina

VIAC

Villa Regia

VIAC

Republika Východu

VIAC

Vega Heaven

VIAC

Bistro Tabačka

VIAC

Pivovar Kaltenecker

VIAC

Pokhoi

VIAC

Pivovar Hostinec

VIAC

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Hovorí sa, že ak ste neboli v Michalovciach na Kostolnom námestí, akoby ste mesto ani nenavštívili. Možno preto, že práve tu sa nachádza krásny barokovo – klasicistický kaštieľ zo 17. storočia, v ktorom sídli Zemplínske múzeum.

Keď Matej Bel, ktorý patril medzi najvýznamnejších európskych vedcov 18. storočia, opísal michalovský kaštieľ šľachticov ako „rozľahlú budovu uzavretú štyrmi baštami a so širokým dvorom“, ešte netušil, že raz bude táto budova plná vzácnych zbierok a expozícií. A keďže tento mysliteľ a vedec príležitosť prezrieť si múzeum nemá, určite si ju nenechajte ujsť aspoň vy. Múzeum patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne, ale aj na Slovensku.

Bolo by zaujímavé dnes konfrontovať fakty a súvislosti z histórie či geografie múzea s legendárnym Belovým štvorzväzkovým vlastivedným dielom Historicko-zemepisné znalosti o novom Uhorsku. Zemplínske múzeum vám to umožní. Dokumentuje celkový kultúrno - historický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu, ale aj živú a neživú prírodu. V priestoroch kaštieľa sú umiestnené zbierky a expozície. Kaštieľ, bývalé hospodársko - správne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby - rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami.

Zvyšky rotundy s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou dokladajú udomácňovanie kresťanstva v regióne Zemplína. Objavené a skúmané boli v 70. rokoch 20. storočia. Odborníci dodnes nemajú jednotný názor na datovanie tejto sakrálnej stavby. Kolíše medzi 9. a 12. storočím.

V prírodovednej expozícii je vystavených 247 druhov vtákov a 46 druhov cicavcov. Oživujú ju spevy a hlasy niektorých živočíchov. Expozícia dokumentuje ekologické skupiny vtákov a cicavcov Zemplína. Zástupcovia jednotlivých skupín sú v expozícii usporiadaní podľa charakteristických biotopov, ktoré obývajú.
Chronologický sled vývoja zemplínskeho regiónu prezentuje Archeologická expozícia so svojim fondom asi 40 000 kusov. K najvýznamnejším exponátom patria neolitické plastiky, z obdobia eneolitu, súbor zlatých záveskov (najstarší doklad spracovania zlata na území Slovenska) a medené nástroje, zbrane, šperky a keramika z doby laténskej. Osobitne cenný a unikátny exponát predstavuje amfora z doby bronzovej s najstarším vyobrazením dvojkolesového voza v strednej Európe.

Umelecko-historická expozícia obsahuje inštalované diela výtvarného umenia a umeleckých remesiel od románskeho obdobia po súčasnosť. Medzi exponátmi sa vyníma gotická Pieta, renesančné a barokové plastiky svätcov či zbierka ikon a liturgických predmetov. K významným exponátom sa radia aj olejomaľby maliara francúzskeho pôvodu T. J. Moussona, žijúceho v Michalovciach v rokoch 1911 - 1944.

Etnografickú expozíciu tvoria samostatné celky - kováčstvo, vinohradníctvo, rybárstvo, hrnčiarstvo, spracovanie dreva, výroba textílií. Zdokumentované sú zaniknuté i zanikajúce ľudové remeslá dedinského obyvateľstva. Pozoruhodná je zbierka hrnčiarskych výrobkov dokumentujúca vývoj pozdišovského hrnčiarstva, ale aj exponáty dokladujúce vývoj techniky tkania na Zemplíne.

Historická expozícia ponúka v prevažnej miere exponáty dokumentujúce atmosféru šľachtických, prípadne honosnejších meštianskych interiérov konca 18. - začiatku 20. storočia (dobová literatúra, historický nábytok, zbrane, portréty, menšie interiérové doplnky a podobne).

Zemplínske múzeum v Michalovciach sa od svojho vzniku zameriava na výskum a dokumentáciu prírody, pravekých a stredovekých dejín, histórie, kultúry a umenia regiónu Zemplína. Špecializuje sa na oblasť zoológie stavovcov, pravekých dejín, cirkevnej histórie, agrárnej etnografie, výtvarného umenia a umeleckých remesiel 19. - 21. storočia. Ponuka je široká, vychutnajte si ju aspoň tak, ako by si ju vychutnal Matej Bel.

Mapa
Virtuálna prehliadka

Farma na Samelovej lúke

Jazda na koni

VIAC

Vyhliadkové plavby na Zemplínskej Šírave

Loďou po Šírave

VIAC

OZ Tokajský strapec

Potulka po Viničkách

VIAC

?>

Maj vždy poruke tipy na výlety, aké svet nevidel

Stiahni si mobilnú verziu našej turistickej 
aplikácie Košice Región Turizmus